ATSAKINGO UGDYMO CENTRAS

– Kokie patys drąsiausi žodžiai, kuriuos esi ištaręs? – paklausė Paršelis.
– Man reikia pagalbos, – atsakė Mikė Pūkuotukas.
(A. A. Milne)

Vaikams ir paaugliams

Individualios psichologinės konsultacijos ir psichoterapija. Socialinių įgūdžių ugdymo ir savęs pažinimo grupės įvairaus amžiaus vaikams ir paaugliams.

Individualios psichologinės konsultacijos ir psichoterapija. Socialinių įgūdžių ugdymo ir savęs pažinimo grupės įvairaus amžiaus vaikams ir paaugliams.

Tėvams

Individualios psichologinės konsultacijos ir psichoterapija suaugusiems. Tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikus auginantiems ar jų susilaukti planuojantiems tėvams.

Individualios psichologinės konsultacijos ir psichoterapija. Socialinių įgūdžių ugdymo ir savęs pažinimo grupės įvairaus amžiaus vaikams ir paaugliams.

Mokyklai

Seminarai ir mokymai ugdymo įstaigų bendruomenėms. Supervizijos ir atvejų aptarimai ugdymo įstaigų psichologams ir Vaiko gerovės komisijų nariams.

dažniausiai užduodami klausimai

Vaikai ir paaugliai į psichologo kabinetą paprastai ateina lydimi tėvų ar globėjų, susirūpinusių pakitusiu savo vaikų elgesiu, emocinėmis reakcijomis, sutrikusiais santykiais, suprastėjusiais mokymosi rezultatais ar nerimaudami, kaip vaikus gali paveikti išgyvenamos netektys bei kiti reikšmingi pokyčiai jų ar šeimos dabartiniame gyvenime. Kartais ieškoti pagalbos skatina auklėtojai, mokytojai ar kiti daug laiko su vaikais būnantys suaugusieji. Vis dažniau, turėdami žinių apie psichologus ir jų teikiamą pagalbą, čia atvykti pasiprašo ir patys vaikai.

Kartais į konsultacijas kviečiami tėvai, globėjai ar mokytojai, kurie, analizuodami savo jausmus, mintis, reakcijas, susijusias su jų ir vaikų tarpusavio santykiais, įgalinami geriau suprasti ir padėti spręsti vaikų emocines ir elgesio problemas.

Nėra vieno atsakymo, kada “jau laikas” kreiptis į specialistus – kai kurie tėvai linkę greitai ieškoti pagalbos suprantant ir sprendžiant vaikų sunkumus, kiti į psichologo kabinetą ateina jau įsisenėjus patiriamoms problemoms. Paprastai pirmų susitikimų su psichologu metu aptariami esami sunkumai ir numatomas galimas psichologinės pagalbos teikimo planas.

Kalbant su vaiku vertėtų atvirai įvardinti problemą/sunkumą, dėl kurio kreipiatės pagalbos. Psichologo konsultacijos neturi būti pristatomos kaip bausmė ar kaltinimas vaikui. Svarbu, kad visa šeima sutartų, jog šiuo metu reikia pagalbos – taip būtų užtikrinamas geresnis bendradarbiavimas ir rezultatai. Vaikui  pagal jo amžių suprantama kalba galima trumpai papasakoti, kas yra psichologas – galima pasakyti, jog vaikų psichologas bando geriau suprasti kylančius vaikų sunkumus ir padeda jiems pasijusti geriau. Psichologas pamažu susipažįsta su vaiku žaisdamas, piešdamas, kalbėdamasis.  Pirmo susitikimo metu psichologai paprastai supažindina vaikus su kabinetu, jame esančiais žaislais ir kitomis priemonėmis.

Bendra psichologinės ar psichoterapinės pagalbos trukmė priklauso nuo vaiko amžiaus ir esamų sunkumų – psichologinis konsultavimas, kada orientuojamasi į konkrečių situacinių sunkumų sprendimą, gali trukti nuo keleto susitikimų iki kelių mėnesių, o ilgalaikė psichoterapinė pagalba – iki kelerių metų ilgalaikio ir nuoseklaus darbo.

Paprastai susitikimai su psichologu vyksta vieną – du kartus per savaitę tuo pačiu sutartu metu. Vienos konsultacijos trukmė- 45 min.

Psichologas – tai psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijas universitete baigęs specialistas, galintis atlikti psichologinį įvertinimą ir konsultuoti, padėti suprasti ir analizuoti kilusius sunkumus. Į vaikų ir paauglių psichologą paprastai kreipiamasi įvairiais su vaiko raida ir auklėjimu susijusiais klausimais, vaikui ir šeimai išgyvenant netektis ar skausmingus pasikeitimus, dėl nerimą keliančio vaiko elgesio ir/ar savijautos.

Psichoterapeutas – tai psichologas, gydytojas ar kitas specialistas, kuris po aukštojo mokslo studijų pabaigė ne mažiau kaip 3 metus trunkančias kurios nors psichoterapijos krypties studijas. Tokiu būdu jis tapo psichologu – psichoterapeutu, psichiatru -psichoterapeutu ar kt. Vaikų ir paauglių psichoterapeutas padeda giliau pažvelgti į esamą šeimos ir vaiko situaciją, bando padėti išspręsti užsitęsusius, kasdienį vaiko ir šeimos funkcionavimą trikdančius sunkumus. Vaikų psichoterapijoje dirbama su visa šeima. Priklausomai nuo vaiko amžiaus, yra reguliariai susitinkama su vaiko tėvais/globėjais.

Psichiatras – medicinos studijas ir psichiatrijos rezidentūrą baigęs gydytojas. Jis įvertina paciento psichikos būseną, diagnozuoja psichikos sutrikimus, sudaro gydymo programą, paskiria vaistus psichikos sutrikimams gydyti, nusiunčia pacientą pas kitus reikiamus specialistus.