APIE MUS

Atsakingo ugdymo centre teikiame tiesioginę ir nuotolinę psichologinę ir psichoterapinę pagalbą 3-18 m. vaikams, turintiems emocinių, elgesio, socialinių ar raidos sunkumų, konsultuojame tėvus ir globėjus. Esant poreikiui, bendradarbiaujame su kitais pagalbą vaikui teikiančiais specialistais – psichiatrais, logopedais, spec. pedagogais. Reguliariai kviečiame dalyvauti įvairiuose tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, vedame kvalifikacijos kėlimo kursus pedagogams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas siūlome ir suaugusiems asmenims.

Atsakingo ugdymo centre teikiame tiesioginę ir nuotolinę psichologinę ir psichoterapinę pagalbą 3-18 m. vaikams, turintiems emocinių, elgesio, socialinių ar raidos sunkumų, konsultuojame tėvus ir globėjus. Esant poreikiui, bendradarbiaujame su kitais pagalbą vaikui teikiančiais specialistais – psichiatrais, logopedais, spec. pedagogais. Reguliariai kviečiame dalyvauti įvairiuose tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, vedame kvalifikacijos kėlimo kursus pedagogams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas siūlome ir suaugusiems asmenims.

„Koks džiaugsmas slėptis, ir kokia nelaimė likti nesurastam” D. W. Winnicott

Reguliariai kviečiame dalyvauti įvairiuose tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, vedame kvalifikacijos kėlimo kursus pedagogams ir kitiems su vaikais dirbantiems specialistams. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas taip pat siūlome ir suaugusiems asmenims.

Mūsų specialistų padedami, tėvai, mokytojai ir už vaikų auginimą, auklėjimą ar ugdymą atsakingi asmenys geriau suprastų vidinį vaikų pasaulį, gebėtų atpažinti ir tinkamai atliepti jų poreikius, pastebėtų jų stipriąsias puses ir padėtų vaikams įveikti iškylančius sunkumus, kad augdami jie galėtų žaisti, mokytis, draugauti, o užaugę – gebėtų mylėti ir dirbti.

Siekiame, kad mūsų specialistų padedami tėvai, mokytojai ir kiti už vaikų auginimą, auklėjimą ar ugdymą atsakingi asmenys geriau suprastų vidinį vaikų pasaulį, gebėtų atpažinti ir tinkamai atliepti jų poreikius, pastebėtų jų stipriąsias puses ir padėtų vaikams įveikti iškylančius sunkumus, kad augdami jie galėtų žaisti, mokytis, draugauti, o užaugę – gebėtų mylėti ir dirbti.

MŪSŲ SPECIALISTŲ KOMANDA

Siekiant užtikrinti aukštą visų AUC paslaugų kokybę, čia dirba profesinę patirtį sukaupę ir savo kvalifikaciją nuolat tobulinantys specialistai.