paslaugos

Psichologo pagalbos vaikams ir paaugliams gali prireikti dėl įvairių sunkumų – kartais į psichologą kreipiasi sunerimę tėvai, kartais  vaikai čia nukreipiami rekomenduojant auklėtojams ar mokytojams. Vyresnio amžiaus vaikai, turėdami informacijos apie psichologų teikiamą pagalbą, gali ir  patys išreikšti norą ją gauti.

Patiriamų sunkumų, dėl kurių vaikai atsiranda psichologo kabinete, spektras labai platus: tai gali būti sunkumai mokantis (žema mokymosi motyvacija, suprastėję mokymosi pasiekimai), adaptacijos naujoje aplinkoje sunkumai, bendravimo su bendraamžiais problemos, nesutarimai šeimoje, valgymo ar miego sutrikimai, emociniai sunkumai (prislėgta nuotaika, padidintas nerimastingumas, jautrumas, baimės), elgesio sunkumai (impulsyvumas, pykčio proveržiai), savižala, priklausomybės, įvairūs patirti traumuojantys įvykiai.

Psichologinės pagalbos procesas prasideda tėvams ir vaikui (arba tik tėvams) pirmąsyk susitikus su psichologu. Aptariama situacija,  vaiko patiriami sunkumai, vaiko ir tėvų lūkesčiai, suplanuojamas individualus darbas su vaiku – aptariamas laikas, konsultacijų dažnumas. Tarp individualių susitikimų su vaiku paprastai reguliariai skiriamos konsultacijos tėvams. Kuo jaunesnio amžiaus yra vaikas, tuo daugiau į procesą įtraukiami tėvai.

Trumpalaikis psichologinis konsultavimas paprastai būna orientuotas į konkrečias problemas bei sunkumus, kurie iškyla vaikams ir jų tėvams tam tikrais gyvenimo tarpsniais.

Psichoterapijos metu nagrinėjami gilesni sunkumai, trauminės patirtys. Tai – į gilesnę analizę, asmenybės pokyčius orientuotas procesas.

Psichologo kabinete galioja konfidencialumo principas – tai, ką vaikas čia kalba, žaidžia yra konfidencialu, bet susitikimuose su tėvais  psichologas gali papasakoti stebimus vaiko poreikius, paskatinti į sunkumų sprendimo procesą įsijungti ir tėvus. Dėl pasidalinimo konkrečiu konsultacijos turiniu su tėvais psichologas prašo vaiko sutikimo – saugumo jausmas konsultacijų metu labai svarbus.

Kartais į konsultacijas gali būti kviečiami tėvai, globėjai ar mokytojai, kurie, analizuodami savo jausmus, mintis, reakcijas, susijusias su jų ir vaikų tarpusavio santykiais, įgalinami geriau suprasti ir padėti spręsti vaikų emocines ir elgesio problemas.

Priklausomai nuo vaiko amžiaus konsultacijose dažniausiai naudojamos įvairios papildomos technikos – žaislai ir žaidimai, smėlio dėžė, piešimo ir lipdymo priemonės – jų pagalba vaikas įgalinamas daugiau papasakoti apie save, savo patirtis ir vidinius išgyvenimus.

Šiuo metu Atsakingo ugdymo centre grupiniai užsiėmimai vaikams ir paaugliams nevyksta. Norėdami gauti informacijos apie ateityje organizuojamas psichologines ar psichoterapines grupes, parašykite el. p. info@auc.lt
 • Pirminė vaikų ir paauglių psichologo konsultacija (90 min.) 60 eur
 • Individuali vaikų ir paauglių psichologo konsultacija (45 min.) 40 – 45 eur
 • Individuali vaikų ir paauglių psichologo – psichoterapeuto konsultacija (45 min.) 45 – 50 eur
 • Grupinė konsultacija (90 min.) 20-25 eur/vienam asmeniui

* Konsultacijoms vykstant po 18 val. individualių konsultacijų kaina didėja 5 eur.
* Ypatingais socialiniais atvejais taikomos nuolaidos

Neretai šalia sunkumus patiriančio vaiko yra mylintis, rūpestingas, atsakingas, tačiau savo sunkumų neįveikęs suaugęs, kurį vargina problemos profesinėje veikloje ar artimuose santykiuose, kuriam būdingas impulsyvumas ar konfliktiškumas, pernelyg didelis nepasitikėjimas savimi, nerimas, baimės, depresija ar įvairūs nepaaiškinami skausmai. Daugelio veiksnių, nuo kurių priklauso išgyvenami jausmai ir elgesys, mes nepažįstame. Auginant vaikus tokie nepažinti ir neįveikti sunkumai gali kelti kaltės jausmą, trukdyti kurti ryšį su vaiku ar nuosekliai ir efektyviai taikyti pozityvias auklėjimo priemones.

Vienas iš būdų pažinti geriau pažinti save – individualios psichologo ar psichoterapeuto konsultacijos.

Individualios konsultacijos – tinkamas būdas spręsti tokias problemas kaip baimė, nerimas dėl ateities įvykių, tarpusavio santykių problemos (santykiuose su partneriu, vaikais, kolegomis darbe). Psichologinis konsultavimas taip pat tinkamas patyrus krizę, išgyvenanus traumą ar netektį. Konsultacijų trukmė trumpesnė, jos paprastai skirtos konkretesniems, daugiau išoriniams tikslams pasiekti, intensyvioms emocijos ar, simptomams palengvinti.

Psichoterapijoje nagrinėjamos gilesnės psichologinių sunkumų ar sutrikimų priežastys, sprendžiami vidiniai konfliktai. Psichoterapija taikoma gydant depresiją, nerimą, panikos, valgymo, asmenybės sutrikimus. Tačiau norint lankyti psichoterapiją nebūtina turėti konkrečių sutrikimų ar sunkumų – noras pažinti save, geriau jaustis santykiuose su artimaisiais ir savimi gali būti pakankama priežastis padedant psichoterapeutui pradėti tyrinėti savo vidinį pasaulį, analizuoti, kaip praeitis, ypatingai mūsų ankstyvieji patyrimai su mums artimais suaugusiais, gali daryti įtaką mūsų dabartiniam gyvenimui – šios dienos jausmams ir elgesiui, priimamiems sprendimams bei kuriamiems santykiams.

Psichoterapijos trukmė ilgesnė: nuo 20 sesijų (trumpalaikė psichoterapija) iki metų ir ilgiau, nes pokyčiams reikia laiko, kuris kiekvienam psichoterapiją lankančiam žmogui individualus. Susipažinę ir pasirūpinę savo vidiniu vaiku, suaugusieji gali lengviau atpažinti ir atliepti šalia esančio mažo žmogaus poreikius ir padėti jam augti.

Augindami vaikus tėvai susiduria su įvairiais iššūkiais ir sunkumais. Tėvų bendravimo su vaikais būdai, gebėjimas kurti artimą ir bendradarbiaujantį ryšį, geresnis vaiko poreikių supratimas ir galėjimas juos tinkamai bei laiku atliepti atveria kelius sprendžiant daugelį vaikų problemų.

Atsakingo ugdymo centre organizuojami kursai įvairaus amžiaus vaikus auginantiems ar dar tik jų susilaukti planuojantiems tėvams. Mokymų metu gaunamos žinios apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, praktiškai išbandomi pozityvūs auklėjimo metodai, analizuojamos iššūkius keliančios vaikų auginimo ir auklėjimo situacijos, lavinami efektyvaus bendravimo, problemų sprendimo įgūdžiai, skatinama pažinti ir suprasti ne tik savo augančius vaikus bet ir save.

Daugiau informacijos apie Atsakingo ugdymo centre organizuojamas tėvystės įgūdžių ugdymo programas:

STEP programa (angl. Systematic Training for Effective Parenting) skirti tėvams, norintiems geriau suprasti savo vaikus ir save pačius santykyje su vaikais, kurti tvirtus ir pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius.

STEP programa yra pirmoji Lietuvoje tėvų mokymo programa, kurios efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Tyrimai atskleidė, kad STEP programą baigę tėvai turi daugiau žinių apie pozityvų vaiko auklėjimą, dažniau naudoja demokratinio/ autoritetinio auklėjimo metodus, vaiko elgesys jiems atrodo priimtinesnis, atsakingesnis, labiau bendradarbiaujantis (Jonynienė, 2011, 2012; Jonynienė, Kern, 2011). Be to, nepriklausomai nuo STEP programos versijos (STEP 0-5, 6-12 ar 12-17), programos dalyviai džiaugiasi geriau suprantantys vaiko elgesio tikslus, emocijas, jaučiasi artimesni vaikams, o sunkumai, kurie paskatino prisijungti prie tėvų grupių, atrodo mažesni, ne tokie rimti ar reikšmingi (Pilkionienė, Jonynienė, 2016).

2014 m. kovo 30 d. STEP 6-12 programos versiją akreditavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, tuo patvirtindamas, kad pagal ją organizuojama grupių veikla sėkmingai, tinkamai pritaikyta Lietuvos tėvams.

Kaip vyksta mokymai?
Programą sudaro 9 kassavaitiniai susitikimai tėvų grupėje (iki 12 asmenų), kiekvieno susitikimo trukmė – 2 val. Jų metu aptariamos vaikų auklėjimo temos, analizuojamos įvairios situacijos, atliekamos praktinius įgūdžius lavinančios užduotys.Tarp susitikimų tėvai skaito Tėvų knygą, atlieka užduotis namuose.
Mokymus veda psichologė Inga Verbiejūtė – Vildė.

Kaip užsiregistruoti?
Norėdami užsiregistruoti į STEP mokymus tėvams, auginantiems 6-12 m. vaikus, užpildykite registracijos formą ir su Jumis susisieksime.

Emocinis kognityvinis konsultavimo (toliau – EKK) metodas “Vesk savo vaiką į sėkmę” pagrįstas teoriniu modeliu, kurį sudaro trys lygmenys: emocinis, kognityvinis ir bihevioristinis. Jo taikymo tikslas – padėti vaiko ugdytojams (tėvams, pedagogams) pažinti savo emocijas ir jausmus, įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, su kuriais šeimoje ir (ar) mokykloje susiduriama kasdien.

Mokslo tyrimais įrodyta, kad EKK taikymas ypač paveikus, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų, aktyvumo, dėmesio ir kitų sutrikimų, nes EKK padeda suaugusiesiems išsiugdyti gebėjimus koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis veiksmingais elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir vaikų santykius įvairiose gyvenimo srityse ar mokinių ir pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo procese. Plačiau apie metodą.

Kaip vyksta konsultavimas?
EKK metodo taikymas – tai 13-os individualių teminių susitikimų ciklas (vieno susitikimo trukmė 1,5 val.), kurio metu tėvui (pedagogui) teikiama jo poreikius atitinkanti pagalba. Jis pats – motyvuotas ir aktyvus šio įgalinimo proceso dalyvis (numatomi ir „namų darbai“, įsivertinimas ir pan.).

Kaip užsiregistruoti?
Norėdami užsiregistruoti konsultacijoms susisiekite su psichologe Inga Verbiejūte Vilde tel. +370 66247395

Planuodami ir laukdamiesi kūdikio tėvai susiduria su nemenkais iššūkiais ir klausimais, į kuriuos ne visada paprasta rasti atsakymus – kaip prižiūrėti kūdikį, kaip maitinti, kodėl kūdikis verkia, nemiega, atsisako valgyti arba valgo pernelyg daug, kada ir kam palikti savo vaiką, kai tenka grįžti į darbus ir pan. Dažnai tėvai pasimeta tarp įvairių teorijų, nuomonių ir patarimų. 

Saugaus prieraišumo mokymų tikslas – padėti tėvams nurimti, geriau pažinti, suprasti ir priimti savo kūdikį,  jo poreikius,  paros ritmą, verkimo priežastis, priežiūrą, taip pat mokyti tėvus, kad būtų išvengta su prieraišumo problemomis susijusių sutrikimų bei iš kartos į kartą perduodamos traumuojančios patirties.

Programa skirta kūdikio besilaukiančioms poroms. Mokymai vyksta nedidelėmis grupėmis ir trunka, kol vaikui sukaks vieneri metai. 

Daugiau informacijos apie programą ir naujai renkamas grupes žemiau nurodytais kontaktais.

Tai tęstinis aštuonių susitikimų ciklas tėvams ir globėjams, auginantiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. Paprastai tėvų grupė renkama atsižvelgiant į jų auginamų vaikų amžių. Mokymuose kalbama apie vaikų raidos ypatumus ir dėl amžiaus tarpsnių besiskiriančius jų poreikius, analizuojamos netinkamo elgesio priežastys, aptariami efektyvūs drausminimo būdai, o svarbiausia – primenama ryšio svarba auginant laisvą, savimi pasitikintį ir laimingą žmogų. 

Mokymų trukmė – 16 ak. val.

Temos:

 • Vaiko raida ir elgesys.
 • Geresnio ryšio su vaiku kūrimas.
 • Jausmų supratimas ir valdymas.
 • Pozityvi disciplina.

Mokymų ciklas paremtas Paramos vaikams centro (www.pvc.lt) psichologų kurta medžiaga.

Daugiau informacijos apie mokymus ir artimiausiu metu organizuojamas grupes žemiau nurodytais kontaktais.

 • Individuali psichologo konsultacija (45 min.)  40 – 45 eur
 • Individuali psichologo – psichoterapeuto konsultacija (45 min.) 45 – 50 eur
 • Tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimų kainos pateikiamos skelbiant informaciją apie naujai renkamas grupes.

* Konsultacijoms vykstant po 18 val. individualių konsultacijų kaina didėja 5 eur.
* Ypatingais socialiniais atvejais taikomos nuolaidos

Vedame įvairius seminarus ir mokymus ugdymo įstaigos bendruomenėms – darželių ir mokyklų pedagogams, pagalbos vaikui specialistams, tėvams:

   • Vaiko raida ir elgesys;
   • Krizės ir jų valdymas – pagalba vaikui (ir sau);
   • Netinkamas elgesys klasėje – pagalba sau ir mokiniams;
   • Efektyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais;
   • Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveika;
   • Tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimai Jūsų įstaigoje
   • Supervizijos ir atvejų aptarimai ugdymo įstaigų pagalbos vaikui specialistams.

Šiuo metu visos mokymo veiklos Atsakingo ugdymo centre organizuojamos nuotoliniu būdu. Seminarų/mokymų trukmė bei temos gali būti koreguojamos atsižvelgiant į jūsų ugdymo įstaigos ypatumus ir išsakytus lūkesčius.

Susidomėję ar norėdami daugiau informacijos, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.