Vaikų ir paauglių psichologė

Lina Kazlauskienė

Teikiu konsultacijas vaikams, paaugliams bei jų tėvams/globėjams.
Mano tikslas padėti šeimoms sustiprėti, pagerinti tarpusavio santykius, geriau suprasti vieni kitus įvairiais vaiko amžiaus tarpsniais.
Darbe su vaikais bandau suprasti kylančius jų jausmus, konfliktus, elgesio sunkumus, kurie vaikui trukdo gerai jaustis, sutarti su tėvais, artimaisiais, kurti naujus santykius, draugystes.
Konsultacijų metu vaikai apie savo pasakoja įvairiais būdais – piešdami, žaisdami, lipdydami, kalbėdami.
Taip pat vedu Efektyvios tėvystės įgūdžių grupes, Saugaus prieraišumo mokymus.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Nuo 2019 m. – Psichodinaminė vaikų ir paauglių psichoterapija, kvalifikacinis lygis, Vilniaus universitetas
2016 m. Psichodinaminė vaikų ir paauglių psichoterapija, bazinis lygis, Vilniaus universitetas
2013m. – Socialinės psichologijos magistro laipsnis, Vilniaus Mykolo Romerio universitetas
2009m. – Psichologijos ir pedagogikos  bakalauro laipsnis, Vilniaus Pedagoginis universitetas
•••
2020 m. – Saugaus prieraišumo šeimoms programos vedimas, Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
2013m. – Efektyvios tėvystės įgūdžių vedimo programa, VšĮ Paramos Vaikams centras

Profesinė patirtis

Nuo 2021 m. VšĮ Terapinio ugdymo centras “Aplink”, psichologė
Nuo 2015 m. Vilniaus “ SOS vaikų kaimas”, psichologė
Nuo 2015 m. švietimo įstaigos psichologė
Nuo 2015 m. privati psichologo praktika